Yhdistyksemme

Osastomme on perustettu 27.10.1956.

 

Rauman Sähköalantyöntekijät ry:n puheenjohtajia:


- Osaston perustamiskokouksessa 4.9.1956 puheenjohtajaksi valittiin B.
Vanhanen

- Ensimmäinen osaston liittoon toimittama toimihenkilöilmoitus on
vuodelle 1971, puheenjohtaja Keijo Mustonen

- 1972 puheenjohtaja Henry Uusi-Marttila

- 1973 puheenjohtaja Aulis Halmela

- 1975-1979 puheenjohtaja Timo Tuominen

- 1980-1989 puheenjohtaja Jouko Helander

- 1990-2001 puheenjohtaja Kari Halminen

- 2002-2003 puheenjohtaja Mika Kantonen

- 2004-2012 puheenjohtaja Kari Halminen

- 2013-2020 puheenjohtaja Mika Junnila

-2021-          puheenjohtaja Jani Virta

Jäseniä osastossamme on 2022  vuoden alussa  800.

Jäseniä osastossamme on 2021  vuoden alussa  801.

Jäseniä osastossamme on 2020  vuoden alussa  808.

Jäseniä osastossamme on 2019  vuoden alussa  796.

Jäseniä osastossamme on 2018  vuoden alussa  792.

Jäseniä osastossamme on 2017  vuoden alussa  787.

Jäseniä osastossamme on 2016  vuoden alussa  799.

Jäseniä osastossamme on 2015  vuoden alussa  797.

Jäseniä osastossamme on 2014  vuoden alussa  796.

 

            

Jäsenet sopimusaloittain

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

002 Energia-itc-verkostoala240 234 242 230 204 196 212 214 221 
005 Talotekniikka-alan sähköasentajat145 147 144 156 152 139 141 156 157 
010 Huolto- ja kunnossapito2 2 2 1 1 7 6 4 3 
011 Paperi- ja puumassateollisuus2 3 3 3 6 7 6 5 6 
013 Teknologiateollisuus60 65 57 64 77 84 91 93 101 
015 Rakennustuoteteollisuus2 2 2 2 1 1 1 1 1 
016 Kemian- ja kumiteollisuus1 1 2 2 3 3 3 3 3 
020 Muut alat0 1 1 1 0 0 0 0 0 
022 Yritys0 0 0 0 0 0 0 1 1 
050 Oppilas80 80 88 72 86 95 104 101 94 
051 Oppilas5 8 8 6 5 5 1 5 5 
999 Eläke261 258 259 259 257 250 234 214 204 
                   
Kaikki jäsenet yhteensä 800 801 808 796 792 787 799 797 796 

 

 

                                                     

 

                         

Jäsenten ikäjakauma

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 
17-19 v.49 55 49 45 41 56 84 64 60 
20-29 v.109 112 132 121 142 130 118 131 145 
30-39 v.118 119 113 113 112 109 115 113 108 
40-49 v.105 100 104 113 85 90 99 99 98 
50-59 v.109 110 108 100 107 100 107 107 119 
60-69 v.120 136 141 155 169 182 187 188 189 
70-94 v.189 169 161 149 136 120 89 95 80 

 

 

 

Toimintasuunnitelma 2022

          

Yleistä

Metsäteollisuus lopetti kokonaan ja Teknologiateollisuus osittain valtakunnallisen työehtosopimus toiminnan. Tämä tulee johtamaan entistä suurempaan epävarmuuteen työmarkkinoilla ja tulee mahdollisesti vaikuttamaan osastomme työehtosopimustoimintaan.Maaliskuun lopulla ovat katkolla myös Talotekniikan ja Energia-ICT alan sopimukset.

Vuosi 2022 on aluevaalivuosi, Silloin valitaan kaikille hyvinvointialueille aluevaltuustot. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä palo- ja pelastustoimea koskevasta päätöksenteosta omalla alueella maaliskuusta 2022 alkaen.

Syksyllä ovat myös luottamusmiesehdokasasettelut ja osastomme toimii aktiivisesti sen puolesta, että kaikilla työpaikoilla olisi oma luottamusmies.

 Osasto- ja aluetoiminnan uudishanke etenee myös 2022. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat osastojen toiminnan vahvistaminen sekä osastojen ja liiton tiiviimpi yhteistyö edunvalvonnan puitteiden luomisessa.

 Jäsenhankinta ja nuorisotyö ovat myös osastomme kärkihankkeita.

.

Kokoukset    

Osasto järjestää sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokoukset sekä kokoontuu muuten tarpeen mukaan. Hallitus pitää kokouksia noin kuukausittain.

Koulutus       

Osasto tulee järjestämään jäsenistön tarpeiden mukaista koulutusta sekä ohjaa ja avustaa jäsenistöä heidän omaehtoisessa kouluttautumisessaan liiton, SAK:n tai muiden vastaavien järjestöjen tai tahojen koulutustapahtumissa.

Osasto huolehtii luottamusmiesten, työsuojelu ja osaston toimihenkilöiden  tietotaidosta siten, että osasto tukee ja kannustaa luottamushenkilöitä koulutukseen,maksamalla kulukorvauksen kursseille osallistuneille.

Tiedotus        

Osasto tulee tiedottamaan toiminnoistaan jäsenistölle syyskokouksessa sovittavien ilmoituskanavien kautta niin, että jäsenillä on mahdollisuus saada tieto osaston toiminnoista ja tapahtumista.

Osastolla on omat kotisivut(rauma35.sahkoliitto.fi).

 Rauman ammattiopisto Winnovassa järjestetään kaksi työmarkkinatiedotustilaisuutta.

Yhteistoiminta

Osallistutaan Liiton järjestämiin tapahtumiin.

Osastolla on yhteistoimintaa lähiosastojen kanssa.

Osasto tulee ylläpitämään hyviä suhteita sidosryhmiin, joiden toiminta on samansuuntaista osaston tavoitteitten kanssa.

Osastolla on Raumalla talousturvasopimus Nordean ja yhteistyösopimus Osuuspankin kanssa, joilla turvataan osaston ja jäsenten taloudellista hyvinvointia ja turvallista pankkisuhdetta.

Turvan kanssa tehtyä sopimusta jatketaan. Sopimus tähtää osaston jäsenten ja perheenjäsenien vakuutuksien keskittämistä ja pysyvää pitämistä Turvassa kannattavasti.

Muu toiminta

Osallistutaan Sähköliiton Volttipäiville

Mennään katsomaan kesäteatterinäytäntöä

Joulujuhla järjestetään osaston jäsenille perheineen

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan liiton salibandyturnaukseen keväälä.

 Hallitus järjestää tarpeen mukaan toiminnansuunnitelmatilaisuuden.

 

 

 

Raumalla 13.10.2021

Hallitus